Om kurset
Lær reiselivsjournalistikk
Kurset Reiselivsjournalist gir deg helt grunnleggende journalistiske prinsipper, etikk og praktisk utøvelse av faget med full fokus på reiseliv. 

Du lærer praktiske sider ved å jobbe som journalist; søke kilder, manussjekk, innsamling av materiale, arkiv m.v. Vi går nøye inn på oppbygging av forskjellige typer artikler, redigering, omgang med fakta osv. Kurset gir deg innføring i å drive som frilansjournalist, ditt forhold til medier som skal kjøpe artikler, økonomi, hvordan du registrerer din virksomhet osv. 

Kurset tar også for seg hvordan du selger artikler, opphavsrett, eget web-sted, desking, hint om hvordan du bør opptre i andre land (kulturer), og hvor du kan få fri adgang osv. I tillegg får du god oversikt over aktuelle norske medier, presseorganisasjoner, tips om honorarer m.m. Gjennom hele kurset holder vi fokus på tema reise og reiseliv. Du får kursbevis når alle studieenhetene er gjennomført. 

Vi går inn på idéskaping og det å tenke ut en artikkel. Du får veiledning og innføring i hvordan artikler og reisebrev bør skrives, og konkrete oppgaver å jobbe med.

Kurset består av 12 studieenheter, hvorav 10 er med grundige arbeidsoppgaver hvor du må gjøre research, jobbe ut forskjellige typer artikler som nyheter, intervjuer, reportasjer og featureartikler. Du får en erfaren reiselivsjournalist som din personlige lærer og som jobber tett sammen med deg. 

Du jobber i det tempoet du selv vil, når du vil, gjennom hele kurset. 

Du får tilgang til andre studenters diskusjonsforum, og kan gi kommentarer andre studenter leser og svare på. Læreren legger stor vekt på personlig kontakt med deg som student. 

Kurset går direkte på idéskaping og å tenke ut en artikkel. Du får veiledning og innføring i hvordan artikler og reisebrev bør skrives, og jobbe med konkrete oppgaver.


Studiebøker
Kurset pålegger deg ikke noen bestemt litteratur som skal leses, men du får gode råd om tilleggsstudier og oppdaterte bøker du bør lese. Blant annet litteratur som til enhver tid er en del av studiene ved Institutt for journalistikk.
Meld deg på her.
Eller send oss spørsmål:
Navn:


Epost:


Spørsmål/Kommerntar/Påmelding:
Reiselivsjournalist
Et kurs for deg som liker å reise - og skrive
Kurset består av følgende
12 studieenheter:

Studieenhet 1: Journalistiske grunnprinsipper, Vær Varsom-plakaten, nyhet, reportasje, feature, intervju.

Studieenhet 2: Språket, kildesøking, notater, innsamling av materiale, arkiv/ryddighet, manussjekk.

Studieenhet 3: Tittel, ingress, brødtekst, avsnitter, mellomtitler, faktaboks, rammesak, billedtekster, byline, illustrasjoner.

Studieenhet 4: Hvordan lage et intervju? Saksintervju og portrettintervju.

Studieenhet 5: Nyhet – pressemeldinger, tips, gravejournalistikk.

Studieenhet 6: Hva er en feature? 
Hvordan skrive en god feature?

Studieenhet 7: Reiselivsreportasjen. 
Hvordan skrive en god reisereportasje?

Studieenhet 8: Manusdisposisjon. 
Hvordan sette opp disposisjoner til ulike artikler.

Studieenhet 9: Hobby eller proff? 
Journalist på heltid. Jobbe i en reiselivsbedrift. Reiseblogg. Din profil, ditt spesialområde, frilanser/lønnsmottaker 
eller næringsdrivende.

Studieenhet 10: Opphavsrettigheter, bruksrett, møte med redaksjoner og redaktører, hvordan argumentere for dine artikler. 

Studieenhet 11: Lønnsnivå, honorarer, resalg/relansering av artikler, norske og internasjonale medier.

Studieenhet 12: Presseorganisasjoner, medlemsskap, pressekort, videre 
oppfølging av studiene.

Studieenhetene 1-10 krever 
kunnskaper om god skriftlig norsk og er arbeidskrevende med praktiske oppgaver.
Du kan ta studieenhetene i den rekkefølgen du selv ønsker.


Pris kroner 4875.- som betales forskuddsvis etter faktura. Påmelding
Copyright 2014: Reiselivsjournalist.no