I Sarawak i Malaysia kan du komme i nærkontakt med skogmennesket
– orangutangen.
Møt skogmennesket på Borneo
Reiselivsjournalist
Et kurs for deg som liker å reise - og skrive
Tekst og foto: Reisejournalist/Per Henriksen
Orangutangene lever først og fremst på Borneo i Malaysia, og i et lite antall på Sumatra. Det totale antallet orangutanger i verden blir antatt å være ca 30 000. Dette er et så lavt antall at orangutangen er betraktet som utrydningstruet.

Nedgangen i orangutangbestanden skyldes nedhogging av regnskogen. I løpet av de siste 15-20 år har orangutangen mistet omtrent 80 prosent av sitt naturlige leveområde. Ifølge en FN-rapport kan kun én prosent av orangutangens naturlige miljø vil være upåvirket av mennesker i 2030.

Vel 30 kilometer fra Kuching, hovedstaden i delstaten 
Sarawak i Malaysia, ligger Semenggoh Orang Utan 
Rehabilitation Center. I tillegg til å være et 
rehabiliteringssenter for orangutanger, er
 dette også blitt et meget populært 
besøkssted for turister.

For å beskytte orangutangen har regjeringen 
i Sarawak etablert dette sentret som tar i mot 
små orangutangunger som tidligere holdt i 
fangenskap, eller voksne individer som er 
blitt skadet eller funnet syk. 

Målet er å bringe de i en stand som gjør at de 
kan tilbakeføres til regnskogen og leve i frihet. 
Foreldreløse orangutanger må lære alt det som 
ville orangutanger må kunne – klatre, finne mat 
og bygge reir. Det handler rett og slett om å overleve, 
og apene må bestå “eksamen” før de slippes ut i 
regnskogen til et liv i frihet.

Inntil videre blir de overvåket av veterinær, pleiet og 
fóret. Det er ved fóringstid, klokken 10 på formiddagen 
at turister er særlig interessert i å se disse flotte dyrene 
i aktivitet. Noen av orangutangene blir allikevel såpass menneskekjære at de forblir på senteret.

Det er løyper og stier i regnskogen slik at turister kan se orangutangene leve rundt i tretoppene.

Disse svært teatralske, og er like nysgjerrige som de besøkende. De er også frekke i oppførselen og snapper gjerne en veske eller et kamera fra turistene, om de får sjansen.

Og de kopierer gjerne mennesket oppførsel. Er det noen som slår opp en paraply, vil de umiddelbart etterligne dette ved å bruke løv og kvister.

Et annet viktig rehabiliteringssenter for orangutanger på Borneo ligger i delstaten Sabah helt øst i landet. Dette er Sepilok Orang Utan Sanctuary, en 30 minutters kjøretur vest for byen Sandakan.

Dette sentret ble åpnet allerede i 1964 og har frem til i dag tilbakeført mer enn 100 orangutanger til jungelen.

I tillegg er sentret blitt et av de mest besøkte steder i hele denne delen av Borneo.

Navnet orangutang betyr på malaysisk 
skogmenneske, eller mennesket i skogen. 
Orang betyr menneske og utan skog.

Orangutanger deler 97 prosent av sitt DNA 
med mennesker og er kun å finne i regnskogene 
på Borneo og Sumatra.

Orangutangen er fredelig, og kan 
bruke noe redskaper, slik som pinner 
for å løse problemer. Blir de overrasket 
av et tropisk regnskyll, skjuler de seg 
gjerne under store blader.

Copyright 2014: Reiselivsjournalist.no